Ngày 26 tháng 10 năm 2018 được sự nhất trí của hội đồng đội phường 4 ,ban giám hiệu nhà trường Liên đội trường TH Bạch Đằng đã tiến hành tổ chức đại hội liên đội nhiệm kỳ ...